פרוייקטים

‎אגרוסיטי מבצעת פרויקטים במגוון תחומי האגרואקולוגיה העירונית.
הפרויקטים נעשים עם גופים כגון מוסדות חינוך, גינות קהילתיות וחוות חקלאיות חינוכיות אך גם בשוק הפרטי.

 

גג ירוק בגלי צה"ל

מרכז הדרכה והדגמה בגינת מוזיאון הטבע בירושלים

המים בהוד השרון