מוצרים

לאגרוסיטי מגוון מוצרים נרחב בתחום הקימות העירונית הכוללים מוצרי מדף ומוצרים שאותם אנחנו בונים לפי דרישה (בשימוש בחומרים ממוחזרים או קיימים).

אנו באגרוסיטי  משתפים את הלקוחות בבניה בדרך של סדנאות שיתופיות מתוך תפיסה שבדרך זו הלקוח ירגיש שותף לידע ויתמוך טוב יותר במוצר ובעיקר ידע לבנות פתרונות נוספים בעצמו.

‎מתקן גידול בחבית בשילוב קומפוסטר תולעים

קירות ירוקים: "גרין-כיס"

אדניות עץ

פירמידת גידול (הוכברג)

אדנית טיפולית מוגבהת

ערוגות מורמות

חוות חלון

מכלי פתיל

גינות מאכל