הדרכות והרצאות

הרצות אגרוסיטי מועברות על ידי  אמיר אלרון  המתמחה בתחום של אגרואקולוגיה עירונית.

ההרצאות יכולות להתקיים במרכז לחקלאות עירונית ביתית בהוד השרון, בגינות קהילתיות או בכל מקום שתבחרו.

נושאי ההרצאות מגוונים וניתן להתאים אותן לפי דרישה.
דוגמאות למספר הרצאות:

  • מהי חקלאות עירונית ומגמות בעולם
  • חקלאות וסביבה
  • גידול ירקות בהצלחה
  • מגוון המינים בגינה
  • תכנון גינה ידותיתית לסביבה
  • לקראת הקיץ-שיטות לשימוש מושכל במים בגינה
  • הדברה ביולוגית בגינה